Inspirerende quotes die helpen

Soms lijkt het even allemaal tegen te zitten en zie je door de bomen het bos niet meer. Vaak helpt een quote je om je dan weer beter te voelen. Het inspireert je en laten je nadenken. Een goede quote werkt als een mini-coaching sessie. Vaak komen de inspirerende quotes van succesvolle ondernemers en beroemdheden, want zij zijn meestal de personen die je omhoog kunnen tillen als je er doorheen zit. Toen ik deze quotes tegenkwam, moest ik ze echt met jullie delen!

‘’Live as if you were to die tomorrow, learn as is you were to live forever.’’ 

‘’Leef alsof je morgen zou sterven, leer alsof je voor altijd zal leven.’’

– Mahatma Gandhi

‘’If you judge people, you have no time to love them.’’

‘’Als je over mensen oordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden’’.

– Mother Teresa

‘’A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow.’’

‘’Een vriend is iemand die weet hoe je bent, begrijpt waar je bent geweest, accepteert wat je geworden bent, en nog steeds, voorzichtig toelaat dat je groeit.’’

– William Shakespeare

‘’Knowledge speaks, but wisdom listens.’’

‘’Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.’’

– Jimi Hendrix

‘’Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.’’

‘’Iedereen die nog nooit een fout heeft gemaakt heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd.’’

– Albert Einstein

‘’Follow your instincts. That’s where true wisdom manifests itself.’’

‘’Volg je gevoel. Dat is wanneer de meest wijze beslissingen worden genomen.’’

– Oprah Winfrey

‘’The only place succes comes before work is in the dictionary.’’

‘’De enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek.’’

– Vidal Sassoon

‘’I haven’t failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work.’’

‘’Ik heb niet gefaald. Ik heb alleen 10.000 manieren gevonden die niet werken.’’

– Thomas Edison

‘’There is possibility in every difficulty.’’

‘’In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.’’

– Albert Einstein

‘’If you run, you stand a chance of losing, but if you don’t run you’ve already lost.’’

‘’Wie rent, loopt het risico op verliezen, maar als je niet eens begint met rennen, heb je bij voorbaat al verloren.’’

– Barack Obama

‘’The time is always right to do what is right.’’

‘’Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen.’’

– Martin Luther King

Welke inspirerende quote helpt jou vaak?

4 thoughts on “Inspirerende quotes die helpen

  1. Het leven is een feest. Je moet alleen wel zelf de slingers ophangen ☀️

    1. En zo is het! Geniet van elke dag!

  2. Kennis spreekt, maar wijsheid luistert!
    Jimi Hendrix.
    Deze spreekt me heel erg aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close